top of page
IBC-konttien määräaikaistarkastus

Metallisten ja muovisten IBC-konttien määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastuksessa (enintään 2,5 vuoden välein) tarkistetaan IBC-konttien merkintöjen asianmukaisuus, konttien sisäinen ja ulkoinen kunto ja kontin varusteiden virheetön toiminta. Testauksesta laaditaan päivätty pöytäkirja, jonka tulee olla kontin omistajalla tallessa seuraavaan tarkastukseen saakka. Määräaikaistarkastukseen sisältyy myös laitteiden huolto ja korjaus sekä tarvittaessa osien vaihto.

Kun tarvitset IBC-konttien tarkastusta, ota yhteyttä!

IBC-konttien tarkastusten vaatimukset

IBC-pakkausten rakenteen, laitteiden, testauksen, merkintöjen ja käytön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Vaatimukset täyttävä IBC-pakkaus merkitään YK-tyyppihyväksyntämerkinnällä. Merkintä ilmaisee, että IBC-pakkaus vastaa testit läpäissyttä rakennetyyppiä ja täyttää hyväksymistodistuksessa mainitut vaatimukset.

IBC-konttien valmistus, käyttö ja testaus perustuu kansainvälisiin säädöksiin. (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011). Paketo Recycling Oy on saanut tämän asetuksen mukaisen luvan myös metallisten IBC-konttien määräaikaistestaukseen.

IBC-kontin ensimmäinen tarkastus

Kaikille IBC-pakkauksille, jotka on tarkoitettu nesteille tai paineen avulla täytettäville tai tyhjennettäville kiinteille aineille, on tehtävä myös tiiviyskoe ennen niiden ensimmäistä käyttöä kuljetukseen sekä sen jälkeen vähintään 2,5 vuoden välein.

 

Metallisten IBC-konttien tarkastukset

UN-hyväksyttyjä Intermediate Bulk Container (IBC) –suurpakkauksia käytetään kansainvälisiin vaarallisten ja haitallisten aineiden kuljetuksiin ja varastointiin. Metallisten IBC-konttien käyttö on yleistä myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Metallisia IBC-kontteja käyttävät useat eurooppalaiset teollisuus- ja kuljetusalan yritykset sekä ympäristöalan toimijat.

Erityisesti vaarallisten jätteiden kuljetukseen tarkoitettujen IBC-konttien määrä lisääntyi, kun kansainväliset kuljetusmääräykset alkoivat vaatia myös vaarallisten jätteiden jäteastioilta tyyppihyväksyntää. Paketolla on luvat myös metallisten IBC-konttien tarkastukseen.

Kun tarvitset IBC-kontin tarkastusta, ota yhteyttä!

bottom of page