Määräaikaistarkastukset

Paketo Recycling toteuttaa muovisten ja metallisten IBC-konttien määräaikaistarkastukset TUKESin myöntämä määräaikaistarkastusluvalla. Kaikista tehdyistä tarkastuksista tehdään tarkat dokumentit ja raportit.

Toteutamme määräaikaistarkastuksia sekä omissa että asiakkaan tiloissa. Mikäli määräaikaistarkastuksen yhteydessä on tarve konttien pesulle ja/tai kunnostukselle, kuljetamme kontit omalle tehtaallemme. Tarkastus voidaan kuitenkin toteuttaa myös pesemättömille konteille ultraäänimittauksen avulla – tällöin tarkastuksen toteuttaminen asiakkaan tiloissa tuo säästöä rahtikuluissa.

IBC-konttien tarkastusten vaatimukset

IBC-pakkausten merkintöjen asianmukaisuus, konttien sisäinen ja ulkoinen kunto sekä kontin varusteiden virheetön toiminta on tarkastettava enintään 2,5 vuoden välein. Testauksesta on laadittava päivätty raportti, jonka tulee olla kontin omistajalla tallessa seuraavaan tarkastukseen saakka.

Kaikille IBC-pakkauksille, jotka on tarkoitettu nesteille tai paineen avulla täytettäville tai tyhjennettäville kiinteille aineille, on tehtävä myös tiiviyskoe ennen niiden ensimmäistä käyttöä kuljetukseen sekä sen jälkeen vähintään 2,5 vuoden välein.

IBC-pakkausten rakenteen, laitteiden, testauksen, merkintöjen ja käytön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Vaatimukset täyttävä IBC-pakkaus merkitään YK-tyyppihyväksyntämerkinnällä. Merkintä ilmaisee, että IBC-pakkaus vastaa testit läpäissyttä rakennetyyppiä ja täyttää hyväksymistodistuksessa mainitut vaatimukset.

IBC-pakkausten valmistus, käyttö ja testaus perustuu kansainvälisiin säädöksiin (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011). Paketo Recycling Oy on saanut tämän asetuksen mukaisen luvan myös metallisten IBC-pakkausten määräaikaistestaukseen.