Ekologista ja ekonomista

Paketo Recycling Oy:n toimialana on kemian ja muun teollisuuden kuljetus- ja pakkausratkaisut. Paketo Recycling Oy myy, kunnostaa ja kierrättää nestemäisten ja vaarallisten aineiden IBC-kontteja ja ECODRUM-tynnyreitä.
Paketo Recycling Oy on erikoistunut tiukkojen laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten mukaisiin teollisuuden nestemäisten ja kiinteiden materiaalien muovi- ja metallipakkauksiin.
Paketo Recycling Oy toimittaa asiakkailleen painovärien, elintarvikkeiden tai vaarallisten aineiden säilytykseen, kuljetukseen ja kiertoon soveltuvat kansainvälisten normien mukaiset pakkausratkaisut. Uudet neitseelliset muovi- ja teräsastiat ovat laatutarkastettuja ja viranomaisten hyväksymiä. Kaikille aineille löytyy omat UN-luokitellut pakkausmateriaalit. Luokitus takaa, että materiaalit voidaan kuljettaa turvallisesti suoraan asiakkaille.
Paketo Recycling Oy vastaa myös myymiensä pakkausten kierrätyksestä joko uusiokäyttöön, materiaalikiertoon tai energian tuotantoon. Käytön jälkeen pakkaukset noudetaan
Paketo Recycling Oy:lle, joka kunnostaa ne ja toimittaa ne uudelleenkäytöön. Sellaiset tynnyrit ja IBC-kontit, joita ei pystytä enään kunnostamaan uusiokäyttöön, puhdistetaan ja toimitetaan kierrätykseen.

Peltitynnyrit, joita ei voida kunnostaa, menevät puristettuina sulatukseen uudelleenkäyttöön metallin raaka-aineeksi. Käytöstä poistuvat muovitynnyrit menevät niinikään asianmukaisesti puhdistettuina uusiokäytöön. Sellainen muovi, jota ei voida hyödyntää uusiomateriaalina, menee energian tuotantoon. Paketo Recycling Oy:n asiakkaat ovat maalitehtaita, painovärivalmistajia, lääketehtaita, elintarvike- ja juomateollisuutta sekä muita kemianteollisuuden pakkaus- ja kuljetusastioiden käyttäjiä.
Paketo Recycling Oy:n Kellokosken tehtaalla kunnostetaan asiakkailta tulleet tynnyrit ja IBC-kontit. Tehtaan toimintaprosessit ja kemikaalien käsittelymenetelmät ovat ympäristöviranomaisten tarkastamia ja hyväksymiä. Kaikille palautetuille astioille voidaan taata yksilöllinen käsittely.
Paketo Recycling Oy:llä on sopimus Schützin kunnostettavien IBC-Ticket-konttien keruusta ja kunnostamisesta uudelleen käyttöön.
Paketo Recycling Oy on valtuutettu suorittamaan metallisten IBC-konttien sekä VAK-konttien määräaikaistarkastuksia sekä kunnostusta. Paketo Recycling Oy:llä on asianmukaiset ELY-keskuksen ja TUKESin myöntämät luvat ja niihin perustuva jatkuva toiminnan laadunvalvonta.